top of page
  • Frans

Autisme een evolutionaire stap?

Autisme, ADHD, hoog sensitiviteit (HSP) en hoogbegaafd en wat dies meer zij. Met respect voor je individuele strijd: wat brengt het jou en de samenleving, groot of klein?

Autisme, AD(H)D, HSP en/of hoogbegaafd, want combinaties komen voor. Het spectrum (b)lijkt inmiddels in de praktijk breder dan gedacht. Men spreekt ook wel van een ‘ander operating system, een andere bedrading of buitengewoon actieve of gevoelige breinen’.

Deze groepen vormen mogelijk een evolutie stap of variatie in de menselijke soort, er ontstaat als het ware een nieuwe variatie of groep met potentieel nieuwe talenten waarmee de mensheid zich wellicht aan de wijzigende leefomstandigheden van vandaag wil aanpassen als soort. En deze zienswijze, zolang het tegendeel niet bewezen is, mag worden gedeeld en besproken. In deze blog ga ik daar op in:

Deze zienswijze mag worden gedeeld en besproken: autisme, ADHD, HSP, HB, een noodzakelijke (!) evolutionaire variatie?

Dezelfde bloedgroep, het uit zich alleen anders: autisme, AD(H)D, HSP (google op hoog sensitieve personen), mogelijk ook hoog begaafdheid. Allen meer dan gemiddeld gevoelig voor prikkels vanuit hun omgeving en/of in staat onconventionele inzichten of oplossingen te ontwikkelen vanuit die ongefilterde informatie. Fysieke prikkels (horen, zien, voelen enzovoort) of emotionele prikkels (empathisch vermogen, invoelen van anderen, telepathische talenten enzovoort). Maar met dezelfde ‘andere bedrading’, actiever of gevoeliger dan gemiddeld.

Dezelfde bloedgroep, het uit zich alleen anders: autisme, AD(H)D, HSP en/of hoogbegaafd

En allen in staat om al die binnenkomende ongefilterde informatie te associëren en te combineren in onconventionele oplossingen of inzichten in problemen of situaties, of nog niet onderkende talenten. Het is dat het afwijkt van het gemiddelde dat deze groep van de mensheid als ‘afwijkend’ wordt beschouwd, nog wel want naar schatting bedraagt deze groep samen zo’n 25-30% van de mensheid. Maar in werkelijkheid is dat een gemiste kans voor de mensheid. Zulke potentiele talenten, mits het de kans krijgt zich in alle vrijheid en zonder oordeel te ontwikkelen, bieden de mensheid mogelijk onvermoede oplossingen voor de uitdagingen waar we ons in deze tijd mondiaal voor geplaatst zien. Overbevolking, vervuiling, opwarming, strijd, noem maar op. Het menselijke ego speelde lang een rol, nu is het tijd om elkaar goudeerlijk in de ogen te zien over de consequenties en gewenste vervolgstappen: duurzaamheid, een schone en veilige leefomgeving.

Is het toeval dat deze variatie in de evolutie van de mens zich voordoet?

Is het toeval dat deze variatie in de evolutie van de mens zich voordoet? Geenszins. Wie de evolutietheorie er op naslaat, zal opmerken dat het júíst de variaties in de evolutie zijn die er voor zorgen dat de soort overleeft wanneer omstandigheden zich sterk wijzigen. Colibries pasten zich onwaarschijnlijk mooi aan, door evolutie ontstonden de prachtigste en efficiëntste ‘modellen’ die de nectar tóch nog wisten te bemachtigen waar ze van leven. De vogels van nu zijn afstammelingen van de ‘uitgestorven’ dinosaurussen, een deel van de soort heeft zich kunnen aanpassen. Het is een prachtig natuurlijk proces dat voortdurend leidt tot prachtige en ongelooflijke aanpassingen aan wijzigende omstandigheden in klimaat en leefomgeving. De natuur is vol van dergelijke voorbeelden, de natuur overleeft dankzij dit mechanisme en past zich voortdurend aan dankzij spontane mutaties van de soorten. Zo kun je ook de ontwikkeling van autisme, ADHD en HSP als variatie vanuit de evolutie van de menselijke soort benaderen. Een theorie die, zolang het tegendeel niet bewezen is, zéker mogelijk is: deze variatie in de evolutie van de mens is wellicht júíst een antwoord op de problemen die de mensheid zelf in zijn leefklimaat heeft gecreëerd.

Het blijkt (vaak) een lastige variatie voor de individuele mens, en helaas ook voor de mensheid (de maatschappij) om oordeel loos mee te leren omgaan:

Bied deze groep de mogelijkheid om hun talent in alle vrijheid te ontwikkelen.

Met meer dan het gemiddelde talent komen er wellicht oplossingen voor de mondiale problemen waar de mensheid zich momenteel mee geconfronteerd ziet. Geef hen dus de ruimte, (ver)oordeel hen niet te snel, en geef deze groep(en) de kans om hun talent in alle vrijheid te ontwikkelen of help hen daarmee wanneer dat noodzakelijk (b)lijkt. Een hele verantwoordelijkheid. Zowel voor de mens mét deze ‘bloedgroep’ (omarm je anders zijn, ontwikkel je talent, hoe groot of klein ook), als ook voor de mens ‘zonder’ deze bloedgroep: (ver)oordeel hen niet om het anders zijn, respecteer hun persoonlijke strijd en help hen desgevraagd om hun talent te ontwikkelen.

Het is niet mijn bescheiden mening, nee: het is mijn overtuiging dat AS en wat dies meer zij, een wenselijke of zelfs noodzakelijke variatie kan zijn in de evolutie van de menselijke soort.

En totdat deze hypothese gefalsificeerd is, ga ik er van uit dat de wetenschappers onder ons deze hypothese zullen willen onderzoeken, wellicht zullen zij die verifiëren. Tót die tijd leef en werk ik vanuit deze waarheid: met respect voor jouw individuele strijd, autisme en wat dies meer zij brengt de mensheid noodzakelijke en gewenste talenten, groot en klein.

Als altijd: benieuwd naar je reactie!

3.910 weergaven
bottom of page