top of page

 

Veel is al bekend rond autisme. Veel ook nog niet. Deze pagina verwijst naar autisme 'buiten het boekje'. Beschreven door mensen met autisme geeft dit een beeld voor mensen met en zonder autisme. 

Lees en leer meer over inzichten betreffende:

sociale kameleon empathie camoufleert au

Sociale 'camouflage' van je autisme, al dan niet bewust (!).

Autisme sluit empathie niet uit, hoewel empathie maar al te makkelijk (onterecht) de diagnose autisme nog kan uitsluiten. 

Zie ook: http://www.intensenzo.nl/compensatie-en-autisme/ 

Wilma.JPG

Wat autisme (niet) is.          Zie aanvullend Manon Fallon

Ondanks het grote beschikbare aanbod aan boeken is autisme nog steeds een complexe raadselachtige aandoening die nog wel eens omkleed is met een lading onzin. In dit blog de meest gangbare visie over autisme, inclusief een aantal kanttekeningen.

AutiBox.jpeg

AUTISME: EMPATHIE BELICHT VANUIT ASS -"Gevoelsmatig ontbreekt het juist aan empathie bij de niet-autisten, die totaal blind kunnen zijn voor het ongemak, de frustratie en afwijzing waarmee je – als brandende pek – door hun gedrag overgoten wordt."

Inleving.webp

Autisme sluit empathie uit? Nee. Autisme en HSP...

Autisme is een spectrum. Kenmerkend is een hoge gevoeligheid voor verschillende zintuiglijke gewaarwordingen. Óók het aanvoelen van sfeer en stemming behoren daartoe. Autisme en HSP? Lees ook: http://www.intensenzo.nl/hoogsensitief-hsp/

wat is autisme - autibox.jpg

WAT IS AUTISME?

"Het grootste probleem met autisme is dat het zo ongelooflijk tegenstrijdig is. Niet alleen voor de buitenstaanders, maar ook voor de autist zelf."

evolution-2305142_960_720.jpg

Autisme een evolutionaire stap? Het is niet mijn bescheiden mening, nee: het is mijn overtuiging dat AS en wat dies meer zij, een wenselijke of zelfs noodzakelijke variatie kan zijn in de evolutie van de menselijke soort.

kracht.jpeg

De kracht van autisme is een boek dat een nieuwe en positieve visie geeft over autisme. De auteur ziet autisme niet als stoornis, maar als een constitutie die zich als stoornis kan ontwikkelen, maar zich evengoed als kracht kan ontplooien.  (Boekreview De kracht van Autisme)

bottom of page