Breindiversiteit als het nieuwe normaal.

Breindiversiteit als het nieuwe normaal.

Voor mij zijn de bijzondere mensen waaronder mensen met Autisme, hoog sensitiviteit, hoog begaafdheid, AD(H)D en dergelijke net zo divers als alle andere mensen. Het is typisch mens eigen om in hokjes of stereotiepen te gaan denken. Want dat is ‘gemakkelijk’ en ‘overzichtelijk’. Er zijn mannen waarbij de ‘vrouwelijke’ kenmerken meer aanwezig zijn en dus in het oog springen en er zijn vrouwen waarbij de ‘mannelijke’ kenmerken meer aanwezig zijn en dus in het oog springen. Het wordt tijd dat we gaan stoppen met dit soort hokjes denken want niemand is echt te vangen in een artificieel hokje.

Het wordt tijd dat we gaan kijken naar persoonlijke kenmerken en zo verder om een gepersonaliseert beeld te krijgen. En ja in het begin is het complexer, met name voor de GGZ en ziektekostenverzekeraars et cetera, en kunnen niet meer zo gemakkelijk gestandaardiseerde behandelingen en zo verder worden toegepast maar dien je samen met de ‘patiënt’ en als het past samen met ‘het systeem’ rondom deze mensen een gedegen en diepgaande persoonlijke (psychosociale) analyse uit te werken. Met deze analyse als basis kan men op dezelfde manier een persoonlijk (begeleidings)plan uitwerken. Specifiek naar de wensen en behoeften van de mensen waar het om gaat. Met als doel om deze bijzondere mensen te leren erkennen en herkennen wie ze echt zijn. Tevens dient het systeem rondom de bijzondere mensen waar het om gaat hierbij betrokken te worden. Want men praat over het systeem maar denkt en handelt echter patiënt centraal gericht en betrekt het systeem er in belangrijke mate veel te weinig bij. Dit is trouwens een continu proces. Het aantal ‘verkeerde diagnoses’ naar mijn idee dan sterk verminderen. De mens in al zijn bijzonderheden moet weer op een positieve manier centraal staan. Je zult naar alle waarschijnlijkheid dan ook minder te maken krijgen met mensen die door een soort etiket buiten de maatschappij zijn komen te staan of zich niet thuis voelen in de maatschappij en hun hele leven op zoek zijn naar wie ze zelf zijn en hoe ze wel geaccepteerd en gewaardeerd kunnen worden in de maatschappij. Er zij te veel mensen die met een masker op leven of ‘noodgedwongen’ als een kameleon door het leven gaan. Niet meer wetende wie ze nu echt zijn. Dit doet hun welzijn geen goed en maakt mensen ongelukkig en soms ook ziek. En dit terwijl ‘bijzondere’ mensen hele mooie talenten hebben en een aanwinst kunnen zijn voor de maatschappij die hen zonder restricties intrinsiek welkom heet. Het gaat er dus om dat we een omgeving creëren, en de juiste voorwaarden scheppen, waarbinnen mensen zichzelf kunnen zijn en als gevolg daarvan gelukkig zijn en hun talenten optimaal kunnen inzetten en kunnen excelleren.

Op deze manier kunnen bijzondere mensen, en daar ben ik uit persoonlijke ervaring van overtuigd, een grote toegevoegde waarde zijn voor de maatschappij waarin men leeft. Overigens zou het een toegevoegde waarde zijn als de neurotypische (NT) mensen ook zo’n gedegen en diepgaande persoonlijke (psychosociale) analyse bekomen. Waardoor zij anders gaan kijken naar niet neurotypische mensen en dienaangaande ook anders kunnen omgaan met deze mooie bijzondere mensen.

Afdwingen dat de bijzondere mensen vanaf morgen of in de nabije toekomst, op papier, samen met de NT’s als het nieuwe normaal wordt beschouwd is een mooie gedacht maar ook idealistisch en misschien zelfs naïef. Zeker als we alleen maar zeggen dat de bijzondere mensen vanaf nu normaal zijn terwijl de norm van wat men normaal vindt niet wordt aangepast.

Door bovenstaande gepersonaliseerde wijze bewegen als het ware NT’s en bijzondere mensen meer ‘naar elkaar toe’ mede omdat mensen zichzelf veel beter leren kennen en elkaar beter leren kennen doordat men ook aangereikt krijgt hoe ‘anderen’ met een andere brein set-up functioneren en in het leven staan en wat ze nodig hebben om hun welzijn op peil te houden en een maximale positieve impact

Als we het bovenstaande in de praktijk kunnen brengen dan kunnen we het nieuwe normaal langzaamaan gaan creëren. Het nieuwe normaal wordt dan brein diversiteit. Ik wordt nu al enthousiast als ik me bedenk wat de impact zal zijn op bijvoorbeeld gepersonaliseert onderwijs (trainingen-cursussen), maatschappelijk welzijn, gepersonaliseerde ondersteuning van UWV/VDAB, gepersonaliseerde begeleiding of ondersteuning qua carrière, het effect op bedrijfsculturen binnen organisaties, de impact op de indeling van kantoorruimtes, et cetera

Misschien is ook dit wel een idealistische en naïeve mindset als we de ontwikkeling van de mensheid in ogenschouw nemen. Persoonlijk vind ik het wel een mooie mindset die mij energie geeft en waarvoor ik wil gaan. 😉

Auteur: Marc Darding

 

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Abonneren op