Breindiversiteit als het nieuwe normaal.

Breindiversiteit als het nieuwe normaal. Voor mij zijn de bijzondere mensen waaronder mensen met Autisme, hoog sensitiviteit, hoog begaafdheid, AD(H)D en dergelijke net zo divers als alle andere mensen. Het is typisch…