Vrouwen en Autisme

Het onderzoek is opgezet in samenspraak met het AIC en maakt onderdeel uit van een ‘project’, dat uit drie onderdelen bestaat.

Zorgstandaard Autisme

In de Zorgstandaard wordt vanuit het perspectief van mensen met autisme en hun naasten beschreven welke behandelmogelijkheden er zijn.

Vanuit AUTISME bekeken

Voor gemeentes: autisme beleid voor dummies. Een maatschappelijke business case (per 100.000 inwoners: 4 miljoen besparing in 4 jaar)   Downloaden kan hier: de pdf downloaden